Herbicydy


Herbicydy

 • Herbicydy w uprawie truskawek, wsparcie i pomoc.

  zobacz

 • MaQ'view #10 || herbicydy w pszenicy i jęczmieniu [ GoPro ].

  zobacz • Produkty wpływające na poprawę zawiązania i jakość malin.

  zobacz • Ostatni dzwonek na herbicydy w kukurydzy! Czym jeszcze można pryskać?.

  zobacz • Dlaczego herbicydy w truskawkach należy stosować zgodnie z etykietą.

  zobacz • Belka herbicydowa herbicydy.info.

  zobacz • Belka herbicydowa #2 herbicydy.info.

  zobacz • Jesień to najlepsza pora na zwalczanie chwastów w oziminach.

  zobacz • herbicydy w sadzie czereśniowym 2016 (królik, Władimirec t-25).

  zobacz • herbicydy pestycydy Katowice.

  zobacz • Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych - CHWASTOX.

  zobacz • herbicydy fungicydy Katowice.

  zobacz • Kamil Midnight/Kakiet - SF B-52 (Tęczowe Herbicydy).

  zobacz • Nowy herbicyd w rzepaku ozimym z DuPont.

  zobacz • Katowice pestycydy herbicydy.

  zobacz

 • Herbicydy w 20-Letnim sadzie (Opis).

  zobacz

 • Z praktyki dla praktyków – stosowanie- Wing-P 462,5 EC i Mocarz 75 WG.

  zobacz • pestycydy herbicydy Katowice.

  zobacz • Zwalczanie chwastów w rzepaku.

  zobacz • herbicydy pestycydy Opole.

  zobacz • Katowice herbicydy pestycydy.

  zobacz

 • Pierwsze zabiegi herbicydowe w uprawie cebuli - Onion Leader 2017 (cz. I).

  zobacz

 • Opole herbicydy fungicydy.

  zobacz • pestycydy herbicydy Opole.

  zobacz • Starane Trawniki - niezawodny herbicyd do zwalczania chwastów na trawnikach.

  zobacz • GMO - Monopol na Ziarna i Herbicydy.

  zobacz • Kiedy stosować herbicyd Galera 334 SL w rzepaku?.

  zobacz • Rok bez chwastów w sadzie. Herbicydowy program. Anita Lewandowska.

  zobacz • INNVIGO Herbicydowy Zestaw Jesienny.

  zobacz • Jak zwalczać odporne chwasty w sadach i jagodnikach?.

  zobacz • Ochrona malin na plantacjach polowych.

  zobacz • Katowice fungicydy herbicydy.

  zobacz • Opole pestycydy herbicydy.

  zobacz • herbicydy fungicydy Opole.

  zobacz • HERBICYDY 2017 -U-R-S-U-S- C-330 & Pilmet.

  zobacz • Trujemy się herbicydem a nie produktami GMO - CETA, przejęcie Monsanto za 66 mld $.

  zobacz • Bezpieczna ochrona maliny, truskawki i borówki. Uprawa i pielęgnacja roślin..

  zobacz • Jaką technologię wybrać do zwalczania chwastów w kukurydzy?.

  zobacz • FMC BattleDelta - Herbicyd na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.

  zobacz

 • Cebula po zabiegu herbicydowym. Ochrona roślin. Ograniczenie fitotoksyczności herbicydów..

  zobacz • Zwalczanie Chwastów w Malinach - Uprawa Maliny Jesiennej Od Zaplecza.

  zobacz

HerbicydyHerbicydy to chemiczne środki wykorzystywane do selektywnego niszczenia chwastów w uprawach rolniczych. Są dodatkiem do mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Herbicydy można podzielić na doglebowe i pogłówne. Do Herbicydów doglebowych zalicza się przedsiewne które wymagają wymieszania z glebą oraz przedwschodowe. Do herbicydów pogłównych zalicza się herbicydy o działaniu dolistnym, doglebowym oraz dolistnym i doglebowym łącznie. Herbicydy używa się w uprawach zbóż, warzyw jak i owoców. Służą do zwalczenia chwastów.

Głównie używa się herbicydy selektywne, które zwalczają określone grupy roślin, przy tym nie niszczą rośliny uprawnej. Rzadziej stosuje się nieselektywne herbicydy które zwalczający wszystkie rośliny – szczególnie często stosowane przed założeniem plantacji roślin.

Herbicydy należy używać odpowiednio, stosując określone dawki, w odpowiedniej fazie rozwoju rośliny, przy właściwych warunkach atmosferycznych. Złe używanie herbicydów powoduje powstanie uszkodzeń herbicydowych, które szczególnie widać na liściach położonych najniżej gleby. Przeważnie pojawiają się żółte plamy rozrzucone po całym liściu. Kolejno następuje stopniowe zamieranie. Warto pamiętać że substancje chwastobójcze są przeważnie toksyczne dlatego też należy dokładnie przestrzegać zasad ich stosowania. Często następuje wymywanie środków ochrony roślin z pól uprawnych, które następnie dostają się do pobliskich rzek.